PEMBERITAHUAN DAN PEMBETULAN

Syarikat Fjord Diagnostics Sdn Bhd adalah syarikat pembuat peranti pengumpulan air liur (Saliva Collection Test Kit) untuk Ujian COVID 19. Ianya bertepatan dengan sijil MDA nombor 038647 yang telah dikeluarkan pada 3hb Februari 2021. Peranti berfungsi mengumpul sampel air liur dan tidak menghasilkan sebarang keputusan. Sampel tersebut perlu diserakan kepada makmal bagu ujian RT-PCR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *